Foldere til Sykehuset Buskerud

Foldere til Sykehuset Buskerud

Oppdragets art: Grafisk design/layout · Illustrasjon


Kunde: 
Sykehuset Buskerud, Vestre Viken HF. Fødepoliklinikk og Barselavdelingen ønsket foldere som kunne informere om sykehusets tilbud og praksis til pasientgruppen.

Løsningen: Oppdraget ble løst med en illustrasjon som kunne få frem en god stemning og det litt sarte i livssituasjonen.