Logo for Gilhus Gård

Logo for Gilhus Gård

Oppdragets art: Logo


Kunde:
 Gilhus Gård. Gilhus Gård ønsket en logo som kunne brukes på alt fra etiketter til skilt. Det var ønskelig å bruke fonten fra den gamle logoen men tilføre nye elementer som og kunne harmonere med logoen til gårdsbutikken Grøntbua.  

Løsningen: Logoen ble utformet med gårdsnavnet på et bånd som lå foran grønne planter. Til produktpakninger skal kun fonten brukes, til skilt og annet markedsføringsmateriale brukes logo med bånd og planter. Et hyggelig oppdrag for en som har et stort hjerte for gårdsrelaterte bedrifter.