Diverse oppdrag for Skarland Press AS

Diverse oppdrag for Skarland Press AS

Oppdragenes art: Redesign av Prenøk- og Ventøk-håndbøkene
Nytt omslag og rygg • Ny header på sidene • Annonser • Brosjyre • Plakat til messe


Kunde: Fagpresseforlaget Skarland Press AS, utgiver av fagblad og fagbøker, arrangerer messer og konferanser for VVS/energi og miljøteknisk bransje.

Løsningen: Det er spennende å ta et dypdykk ned i en bransje man ikke befinner seg i til daglig, og å sette seg inn i hvordan deres kunder tenker. Å få frem den faglige tyngden, kunnskap og gjenkjennelse for bransjen var viktig i utformingen av de forskjellige oppdragene.