Logo til Nettverkskreditt Buskerud

Logo til Nettverkskreditt Buskerud

Oppdragets art: Logo


Kunde:
Nettverkskreditt Buskerud er et medlemsnettverk for etablerere som ønsker vekst, kompetanse og nettverk med likesinnede i Buskerud.

Løsningen: Kjerneverdiene Begeistre · Utfordre · Dele – skal føre til vekst og utvikling for medlemsbedriftene.
Logoen skal visualisere vekst og utvikling ved hjelp av de tre elementene som kan fremstå som en trapp der man selv står på toppen, klar til å rulle videre med egen kraft etter kompetanseløft og muligheter man er gitt gjennom nettverksgruppene. Klossene kan òg symbolisere de forskjellige “byggetrinn” man må i gjennom for å danne egen bedrift.