Standmateriell til Lier Bondelag

Standmateriell til Lier Bondelag

Oppdragets art: Rollup, beachflagg, seil og folder


Kunde:
Lier Bondelag. Bondelaget er et av flere bondelag som er medlem i Buskerud Bondelag/Norges Bondelag. Lier Bondelag hadde behov for markedsføringsmateriell til arrangement de deltar på, som for eksempel Åpen Gård, Bondens Marked, Eplefestivalen osv.

Løsningen: Lier Bondelag ønsket en gjenkjennende utforming for sitt markedsføringsmateriell. Oppgavene ble løst med en stilisert illustrasjon som favner flere av de ulike næringer medlemmene driver. Illustrasjonen blir brukt der det er hensiktsmessig; på seil, beachflagg, informasjonsplakat og lignende, alene eller sammen med logoen til Lier Bondelag. Den informative rollupteksten ble utformet i samarbeid med bondelaget og kildetekst. Elementer fra rollup’en ble og brukt til folderen. Ett av fotoene kom fra Form & Fantasis fotobank, de to andre kom fra medlemmene.
Lier Bondelags illustrasjon ser du her