Invitasjon til gjestebud for jenter i FLT – Forbundet for Ledelse og Teknikk, avd. 29

Invitasjon til gjestebud for jenter i FLT – Forbundet for Ledelse og Teknikk, avd. 29

Oppdragets art: Design/layout · Illustrasjon/foto


Kunde: 
FLT – Forbundet for Ledelse og Teknikk, avd. 29 i Kongsberg. På landsbasis utvikler forbundet tariffavtaler, tilbyr etter- og videreutdanning og er en serviceorganisasjon for sine medlemmer, kort sagt. Avdeling 29 ville arrangere en “jente”kveld for kvinner i bransjer hvor det var naturlig å informere og rekruttere potensielle nye medlemmer fra. Invitasjonen skulle være feminin, være elegant og med festlig tekst fra oppdragsgiver ble arrangementet en suksess.

Løsningen: Fargevalg og utforming ble bevisst feminin siden dette var “jente”kveld. På menyen sto thaimat og foto av orkidé ble av den grunn brukt. FLT avd. 29 ønsket å bruke invitasjon flere ganger (også digitalt) og den ble laget slik at tekstboks nederst kunne redigeres for hver gang. En lik versjon av invitasjonen ble i tillegg utformet, men med andre farger for lignende arrangement.