Annonse for Lierbyen Handelsforening

Annonse for Lierbyen Handelsforening

Oppdragets art: Annonse · Foto · Illustrasjon · Tekst


Kunde:
Lierbyen Handelsforening. Idealistisk, partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon med formål å fremme handelen og handelsnæringens/ næringslivets interesser i Lierbyen og omegn.  Aktiv markedsføring, fellesarrangementer og andre tiltak skal bidra til å bevare og styrke Lierbyen sentrum som et levende handels- og serviceområde. Foreningen ønsket en annonse til bruk i Lierposten.

Løsningen: Lierbyen Handelsforening ønsket en fargerik annonse for å informere om de nye lekeapparatene de, sammen med samarbeidspartnere, skjenket Rådhusparken. Oppdragsgiver kom med en grafisk formgivers drømmeoppfordring: “overrask meg!” En tøysete tekstinnledning sammen med  informativt tekst, en dempet illustrasjon som bakgrunn og foto av glade barn i utfoldelse ble resultatet.