Diplom for Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Diplom for Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Oppdragets art: Grafisk design/layout · Illustrasjon/foto

 
Kunde: Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening, er en ideell organisasjon med ca. 4000 personlige medlemmer. Foreningen er landsdekkende, og medlemmene er tilsluttet gjennom regionale grupper og faggrupper. Foreningen ønsket et diplom i anledning den årlige utdeling av VVS-fagets Utdanningspris. 

Løsningen:  Det visuelle element skal gjengi utvikling over tid, dette ble løst med illustrasjon og foto sammen. Diplomet skal gjenspeile en bransjeforening med bred faglig tyngde og seriøsitet. Designelementer må være gjenkjennelig for bransjen og gi et ekstra løft til budskapet.