Facebookside for Lierbyen handel

Facebookside for Lierbyen handel

Se flere forsidebilder ved å klikke pilen til høyre eller venstre side over forsidebildet

Oppdragets art: Forside- og profilbilde, og oppstart av facebooksiden


Kunde:
Lierbyen Handelsforening. Idealistisk, partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon med formål å fremme handelen og handelsnæringens/ næringslivets interesser i Lierbyen og på Heggtoppen. Aktiv markedsføring, fellesarrangementer og andre tiltak skal bidra til å bevare og styrke Lierbyen sentrum og Heggtoppen som et levende handels- og serviceområde. Lierbyen Handelsforening ønsket å være tilstede på facebook under navnet Lierbyen handel.

Løsningen: 4 forskjellige forside- og profilbilder ble utformet. Disse er relatert til årstider og julemåneden. Alle forsidebilder har noenlunde de samme elementer for gjenkjennelse, men i ulike farger, mønstre og bakgrunn som passer årstiden eller julemåneden. Siden Lierbyen Handelsforening består av flere ulike bransjer, var det viktig å lage en mer “generell” illustrasjon som allikevel signaliserer at dette dreier seg om handel og mangfoldet av butikker, spisesteder, helseaktører og andre aktører i Lierbyen og på Heggtoppen. Form & Fantasi satt også opp facebooksiden og administrerte denne i oppstarten.