Annonse og forsideillustrasjon til Lierbyen Handelsforening

Annonse og forsideillustrasjon til Lierbyen Handelsforening

Oppdragets art: Annonse · Forsideillustrasjonen til Facebook


Kunde:
Lierbyen Handelsforening. Idealistisk, partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon med formål å fremme handelen og handelsnæringens/ næringslivets interesser i Lierbyen og omegn. Aktiv markedsføring, fellesarrangementer og andre tiltak skal bidra til å bevare og styrke Lierbyen sentrum som et levende handels- og serviceområde. Lierbyen Handelsforening ønsket en stemningsskapende juleannonse i Lierposten for sine medlemmer i foreningen.

Løsningen:  Form & Fantasi prøver alltid å kombinere de ulike grafiske elementer en kunde har, i flere media, hvilket er kostnadsbesparende og gjør det hele lett gjenkjennelig for kunden. Forsideillustrasjonen til julebruk på Lierbyen Handels facebookside ble benyttet som begynnelse og slutt på den 1,5 siders store annonsen, se pdf-fil av  Juleannonsen til Lierbyen Handelsforening