Ombrekk og forside: boken Varmenormen for Skarland Press AS

Ombrekk og forside: boken Varmenormen for Skarland Press AS

Oppdragets art: *Ombrekk av håndbok · Utforming og illustrasjon av forside


Kunde:
Fagpresseforlaget Skarland Press AS, utgiver av fagblad og fagbøker, arrangerer messer og konferanser for VVS/energi og miljøteknisk bransje.

Løsningen: Håndbok for VVS-bransjen. Håndboken er kompleks med tekst, illustrasjoner, figurer, ligninger og foto. Det var viktig at boken var lett å finne frem i. Løsningen ble fargekoder for de forskjellige kapittel og fokus på å holde en oversiktlig layout.

*Ombrekk = fra manus, illustrasjoner, foto, figurer til ferdig bok.