Diverse tjenester for Kui Zhu – Kinesisk Språktjeneste AS

Diverse tjenester for Kui Zhu – Kinesisk Språktjeneste AS

Oppdragets art: Foto og header til nettsted 


Kunde: Kui Zhu Kinesisk Språktjeneste AS tilbyr høykvalitets språktjenester som hovedsakelig omfatter tolking (konsekutiv og simultan) og oversettelse. Kui Zhu Kinesisk Språktjeneste AS leverer oversettelse av både dokumenter til ulike formål, fagtekster, markedsføringsmateriell, bruksanvisning og kommersiell så vel som privat korrespondanse. Fagområder omfatter jus, arbeidsliv, reiseliv, helse, miljø, energi og utdanning med mer. 

Løsningen: Foto av Kui Zhu viser ulike øyeblikk i en jobbsituasjon. Forsidefotoet er montert sammen med en Shutterstockillustrasjon og viser Kui i en helt reel arbeidssituasjon da hun tolker “worldwide” for både offentlige og private institusjoner. Tillatelse til montasjen er selvsagt avklart med Shutterstock. De ulike headere tar utgangspunkt i samme farger og former. Se nettstedet: www.kinesisk.no