Diverse oppdrag for Materialhuset AS

Diverse oppdrag for Materialhuset AS

Oppdragenes art: Produktark · Illustrasjon · Tilbudsark ·  Annonser · Klistremerker m.m.


Kunde:
Materialhuset AS. Materialhuset selger stillasløsninger og byggeplassprodukter for bygg- og anleggsbransjen og privatmarkedet.

Deltakelse på bransjemesser og annonsering i bransjemedia er viktige markedsføringstiltak.

Løsningen: Kunden vil ha markedsføringsmateriel som viser deres seriøsitet, kvalitet og produktbredde.