Ombrekk av veiledere for Norconsults prosjekt “Lavenergisykehus”

Ombrekk av veiledere for Norconsults prosjekt “Lavenergisykehus”

Oppdragets art: Ombrekk av veiledere for papir og digital bruk


Oppdragsgiver:
 Norconsult ved  T. Thorgeir Harsem og Janne Grindheim.
Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter i Norden. Konsernet tilbyr tjenester innen samfunnsplanlegging og prosjektering nasjonalt og internasjonalt. 

Løsningen: Form & Fantasi mottok skisse til layout, tekst, foto og figurer. Dette ble tilpasset en mal som svarte til det ønskede layout. Det ferdige materiale ble trykket til bruk i perm, i tillegg til filer for digital gjengivelse.