Mal for nyhetsbrev til FLT – Forbundet for Ledelse og Teknikk

Mal for nyhetsbrev til FLT – Forbundet for Ledelse og Teknikk

Oppdragets art: Design/layout · Illustrasjon


Kunde: 
FLT – Forbundet for Ledelse og Teknikk, avd. 29 i Kongsberg. På landsbasis utvikler forbundet tariffavtaler, tilbyr etter- og videreutdanning og er en serviceorganisasjon for sine medlemmer, kort sagt. Avdeling 29 ønsket en fast mal for sine e-postutsendelser.

Løsningen: Mennesker med den ønskede kompetanse er ressursen i hver enkelt bedrift. Som medlem står man flere og sterkere sammen samtidig som man utøver forskjellige yrker, dette ble forsøkt illustrert i det ferdige oppdraget. Farger og stil ble holdt litt nøytrale, men allikevel dynamiske.