Diverse oppdrag for Nettverkskreditt Buskerud

Diverse oppdrag for Nettverkskreditt Buskerud

Oppdragets art: Illustrasjon · Oppstart av nettsted og Facebookside


Kunde:
Nettverkskreditt Buskerud er et medlemsnettverk for etablerere som ønsker vekst, kompetanse og nettverk med likesinnede i Buskerud. Foreningen ønsket en header som kunne brukes både på nettsted og foreningens Facebookside. Form & Fantasi var med på oppstart av nytt nettsted: forarbeid og noe av tekstinnholdet på nettstedet, og oppstart av Facebookside for foreningen.

Løsningen: Header: foreningen er tilbydere av tjenester som etablerere har behov for i en startfase, og et nettverk på lengre sikt. Det var viktig å få dette frem i illustrasjonen på en enkel måte. Fargevalget skulle være “aktivt” og kjønnsnøytralt.