Logo for Tranby og Lierskogen menighet

Logo for Tranby og Lierskogen menighet

Oppdragets art: Logo


Kunde:
 Tranby og Lierskogen menighet. Menighetsrådet hadde utformet visjon med kjerneverdier for Tranby og Lierskogen menighet i tråd med intensjonen om å være mer synlig i lokalmiljøet og menigheten. Det var ønskelig med en logo som kunne symbolisere verdiene menigheten sto for. Logoen vil bli brukt i ulike sammenhenger på alt fra informasjonsmateriale til for eksempel T-skjorter.

Løsningen: Logoen ble utformet som et solid tre, med sol som skinner gjennom løvverket. Les mer om prosessen med å formgi en visjon og kjerneverdier …