Nytt nettsted for Gilhus Gård

Nytt nettsted for Gilhus Gård

Oppdragets art:  Nytt nettsted  

 
Kunde: Gilhus Gård, Linnesstranda 1, Lier
. Kunden ønsket å oppgradere tidligere nettsted til et mer tidsriktig og informativt nettsted.

Løsningen:  Kundens tekst og foto ble satt sammen til et nettsted som skulle være i tråd med dagens situasjon. Form & Fantasi benyttet ferdig mal/tema som hadde det riktige uttrykket for gården og gårdsbutikken. Se nettsidene: www.gilhusgard.no