Logo til Giellasiida – logokonkurranse

Logo til Giellasiida – logokonkurranse

Logokonkurranse: Logo for Giellasiida


Konkurranse: Samisk språksenter i Kåfjord kommune lyste ut en logokonkurranse for Giellasida (det samiske navnet for språksenteret). Samisk språksenter er en kommunal avdeling og undervisnings- og kompetansesenter for samisk språk i Kåfjord kommune. Hovedmålsetningen er å styrke bruken av og interessen for samisk språk, samt være en ressurs og et kompetansesenter i språk- og kulturarbeide lokalt og regionalt. Samisk språksenter jobber med å ivareta, videreutvikle, dokumentere og formidle samisk språk og kultur, med hovedvekt på det lokale. 

Løsningen: Historiker Harry Solhaug fra Manndalen kom med idéer og innspill og Form & Fantasi utformet det visuelle uttrykket.  Logoutforming er å grave dypt i tillegg til å ta noen “helikopterturer” opp for å få et godt overblikk. Det er så mye som skal stemme: visjon, misjon, historien og alt det grafiske som farger, fonter, former. Mine tanker rundt logoen i arbeidsprosessen: logoen skulle være tidløs og ha forankring i kulturen i distriktet. Det gule feltet med “nervetråder” symboliserer både sol, det livgivende og ulike retninger/veier med opphav i samme “stamme”. Den stiliserte båten symboliserer “verktøyet/fremkomstmiddelet” som får en videre, – og det sjøsamiske aspektet på samme tid. Fargene skal være som i det samiske flagget. Vi vant konkurransen.