Oppgradering av logo til Frukt og Juletregården

Oppgradering av logo til Frukt og Juletregården

Over: Pixelbasert logo og vektorisert logo, se forstørret vektorisert logo ved å klikke til høyre for bildet 

Oppdragets art: Oppgradering av pixelbasert logo til vektorisert logo


Kunde:
 Frukt og Juletregården. Kunden ønsket en logo som kunne opp- og nedskaleres uten å bli utydelig, slik pixelbaserte logoer blir når de forstørres. De ville samtidig beholde det samme uttrykket, dvs. våningshus, låve og landskap.

Løsningen: Som underlag ble det tatt nye foto fra noenlunde samme vinkel, vegetasjonen i forgrunnen var blitt endret i årenes løp. Ut i fra foto ble det utformet ny logo i programmet Adobe Illustrator som lager vektoriserte filer. Kunsten er å forenkle og skrelle bort flest mulig uvesentlige detaljer siden logoen allerede har så mange detaljer. Logoen kan nå skaleres ned og forstørres til de størrelser man ønsker og holder seg like skarp. Dette er spesielt viktig med tanke på markedsføringsmateriale i større format som seil, bilreklame, roll-up eller lignende.