Folder for Sjåstad Bo- og Omsorgshjem

Folder for Sjåstad Bo- og Omsorgshjem

Oppdragets art: Design/layout · Tekst · Foto · Pdf-fil til bruk for skjerm


Kunde: Sjåstad Bo- og Omsorgshjem, Sjåstad, Lier. 
Sjåstad Gård har langtids botilbud for mennesker med spesielle bo- og omsorgsbehov. Gårdsdrift med sau, oppdrett av Border Collie og varierte tilbud i nærmiljøet, gir hver enkelt beboer en meningsfylt og tilpasset hverdag.

Løsningen: Kunden ønsket en folder som kunne vise hva de kunne tilby av tilpassede aktiviteter og boforhold. Å komme til Sjåstad Gård for samtale og fotografering var en opplevelse. Den velstelte gården og de vakre omgivelsene ga en helt egen ro. Kunden hadde ikke nettside og fikk tilbud om en pdf-fil via Form & Fantasis nettside. På den måten er Sjåstad Gård søkbar på nettet, se pdf-filen Sjåstad Bo og Omsorgshjem folder