Logo for ViKanor

Logo for ViKanor

Oppdragets art: Logo


Kunde:
ViKanor, Tranby/Oslo/Shanghai. ViKanor tilbyr konsulenttjenester og rådgivning i forbindelse med etablering av forretningskontakter og virksomhet mellom Kina og Norge, samt translatørtjenester til kinesiske og norske kunder.

Løsningen: ViKanor ønsket en logo som var enkel og inkluderte navnet med kinesiske tegn.