Hefte til Lierskogen kirke 75 års jubileum

Hefte til Lierskogen kirke 75 års jubileum

Oppdragets art: Grafisk design/layout · *Ombrekk · Fotojustering


Kunde:
Lierskogen kirke, Lierskogen. Kirken fylte 75 år og det var ønskelig å markere dette med bl.a. et hefte over kirkens historie.

Løsningen: Manus og foto ble satt sammen til et oversiktlig hefte over Lierskogen kirkes historie.

*Ombrekk = fra manus, illustrasjoner, foto, figurer til ferdig bok.