Folder til Materialhuset AS

Folder til Materialhuset AS

Oppdragets art: Design/layout · Tekstsamarbeid · Fotojustering


Kunde:
Materialhuset AS, Oslo. Materialhuset selger stillasløsninger og byggeplassprodukter for bygg- og anleggsbransjen og privatmarkedet.
Deltakelse på bransjemesser og annonsering i bransjemedia er viktige markedsføringstiltak. Folderen skulle brukes på Bygg Reis deg – messen og ved andre anledninger.

Løsningen: Kunden vil ha markedsføringsmateriell som viser deres seriøsitet, kvalitet og produktbredde. Kunden hadde selv foto men noe billedbehandling ble foretatt for å legge en mer nøytral bakgrunn på forsidefotoet.