Category: Ombrekk

*Ombrekk er å sette sammen ulike elementer til et produkt for print, trykk eller digitalt bruk.
Det ferdige produktet kan være: informasjonspermer, håndbøker, manualer, kataloger, hefter, roll-up og andre trykte produkter eller digitale fremstillinger.
Innhold kan være: informasjon om produkt,  firma, organisasjon, manualer, veiledere med mere.
De ulike elementene kan være: tekst, foto, figurer, tegninger, ligninger, tabeller, video (for digitale ombrekk) eller lignende.

Illustrasjonen under viser noe av det en grafisk formgiver må ta stilling til når man gjør et ombrekksoppdrag. 

Ombrekk

 more