Tekst: Sissel Slåttedal

Av og til er det slitsomt å bare være 1 i sitt eget one-man-show. Være den som skal klistre opp alle plakatene, ta inngangspenger, tilrettelegge manesjen, selge popcorn, sjonglere alle de fargerike ballene, snuble litt i de lange skoene og underholde. Og når man er ferdig; venter ny forestilling ganske snart og man håper det kommer nok folk. Da er det lett å bøye hodet og kikke dypt ned i sin egen navle og tenke at det var da ikke sånn det egentlig skulle bli. Ja for hvordan så man det for seg; hvorfor gjør man dette, har sitt eget firma og har fokus på å holde alle ballene i lufta samtidig, alltid en ball for mye, ja det kan bli mye tullball av slikt.

 more

*Ombrekk er å sette sammen ulike elementer til et produkt for print, trykk eller digitalt bruk.
Det ferdige produktet kan være: informasjonspermer, håndbøker, manualer, kataloger, hefter, roll-up og andre trykte produkter eller digitale fremstillinger.
Innhold kan være: informasjon om produkt,  firma, organisasjon, manualer, veiledere med mere.
De ulike elementene kan være: tekst, foto, figurer, tegninger, ligninger, tabeller, video (for digitale ombrekk) eller lignende.

Illustrasjonen under viser noe av det en grafisk formgiver må ta stilling til når man gjør et ombrekksoppdrag. 

Ombrekk

 more

Visjoner kan være svevende greier, – eller høyst konkrete mål. Den aller beste visjonen må man strekke seg etter der den lyser som en godt synlig ledestjerne.
Visjoner skal ikke være så lette å nå i en håndvending, da har man ikke vært visjonær nok, men er den for svevende og lite gjennomarbeidet vil man aldri vite om man når den. Og nettopp derfor var det morsomt å få oppdraget med å utforme Tranby og Lierskogen menighets logo, hvor grunnmuren; visjon og kjerneverdier, var på plass før logoen skulle utformes!

 more