Our Blog

Visjoner kan være svevende greier, – eller høyst konkrete mål. Den aller beste visjonen må man strekke seg etter der den lyser som en godt synlig ledestjerne.
Visjoner skal ikke være så lette å nå i en håndvending, da har man ikke vært visjonær nok, men er den for svevende og lite gjennomarbeidet vil man aldri vite om man når den. Og nettopp derfor var det morsomt å få oppdraget med å utforme Tranby og Lierskogen menighets logo, hvor grunnmuren; visjon og kjerneverdier, var på plass før logoen skulle utformes!

”Hvilke kjerneverdier og visjon har firmaet eller foreningen” – spør jeg, når jeg får et nytt oppdrag. Noen vil da vri seg litt i stolen eller lete febrilsk i indre harddisk etter strategiseminaret hvor visjon og kjerneverdier ble forankret, – eller ble de egentlig det? Grunnmuren for felles retning, fokus, ledelse, prioriteringer og inspirasjon oppstår når man har arbeidet med å få visjon og kjerneverdier på plass. Ta gjerne med misjon i samme slengen og en kort formulert forretningsidé er selvsagt, – og hold det levende, gjenkjennelig og forankret i det daglige, ikke bare i festtalene.

Kjerneverdier er målgruppens opplevelse av deg

Tranby og Lierskogen menighets visjon er: ”Vi gir troen en sjanse”. Visjonen her skal appellere til mulighetene, håpet og vissheten om at målet man har er det riktige for en.
Med kjerneverdiene:”Synlig – Inkluderende – Levende – Nær” som gode ”hjelpere”, startet arbeidet med logoen. Hvilke konkrete symboler kunne favne alt dette? At logoen skulle være konkret og ikke abstrakt utformet så jeg på som et naturlig valg her. Menigheten har mennesker i alle aldre hvor det ikke skulle være tvil om hva det grafiske uttrykket var, enten du gikk på barnekoret Minitrall, Tensing eller hadde behov for kirkelige tjenester.
Jeg tok for meg flere symboler: hjerte, engel, levende lys, bål, flamme, lykt, 5 fisker + 2 brød, krokus eller generell blomst og ett tre. Disse ble så veid og funnet både for lett og noen for tung, satt opp mot kjerneverdiene,  men treet balanserte det hele.

Samlebilde av tre

Synlig: Et tre er godt synlig når det er stort nok, og i de ulike sesonger; med det første grønne skjær, blomster, frukt, høstfarger og om vinteren nydelig dekorert med rim og snø.
Inkluderende: Et tre kan være skygge for solen, dvs. lindre. Det er rekreasjon, lek, skjønnhet og det trygge punkt som alltid er der. Vi bruker treet forskjellig i de ulike faser i livet; barnet som klatrer eller husker i treet, en ungdomsgjeng i livlig samtale i parken under trekronene og to eldre mennesker på en benk under et tre. Bibelen har utallige steder hvor treet har betydning.
Levende: Et tre er levende og byr på «seg selv»
Nær: alle har ett, – ja mange trær i sin nærhet som vokser med deg.
Solen som skinner gjennom løvverket i logoen skal være lyset som fasinerer, varmer og gir liv til alt. De hjerteformede grenene i trekronen er ment som et blikkfang som hver enkelt får tolke selv.

Og ja, – dette er ikke en typisk enkel og stilren logo, men de tre elementene; stammen, bladverket og lyset, kan fint skaleres ned uten å miste helheten, eller skaleres opp og brukes som en illustrasjon. Det mest spennede er å høre hvordan eierne av logoen tar den i bruk ved å forstørre den, ”henge tekstbokser” i treet, og andre kreative måter som jeg selv aldri ville tenkt ut. Å bruke logoen på andre måter er det gitt tillatelse til, såfremt ikke selve treets utforming endres. Over kan du se første utkast til venstre, treet med mer markert løv og et kors integrert, vinterillustrasjon av treet og det endelige resultat til høyre.

En logo skal gi gode assosiasjoner

Samarbeidet med menighetsleder, menighetsrådet og presten i Tranby/Lierskogen om valg av symbol og utformingen av treet var inspirerende og ga flere aha-opplevelser. Det som ofte viser seg skjedde her og; førsteutkastet med noen justeringer endte opp som den endelig utgaven. Men det er viktig å ha flere utkast og idéer, de impliserte skal være en del av prosessen og foreta valg og ikke føle at valget allerede er gjort. Å være en del av prosessen forankrer den endelige logoen og gir gode assosiasjoner og eierskap.