Category: Markedsføringstips

Visjoner kan være svevende greier, – eller høyst konkrete mål. Den aller beste visjonen må man strekke seg etter der den lyser som en godt synlig ledestjerne.
Visjoner skal ikke være så lette å nå i en håndvending, da har man ikke vært visjonær nok, men er den for svevende og lite gjennomarbeidet vil man aldri vite om man når den. Og nettopp derfor var det morsomt å få oppdraget med å utforme Tranby og Lierskogen menighets logo, hvor grunnmuren; visjon og kjerneverdier, var på plass før logoen skulle utformes!

 more