Our Blog

*Ombrekk er å sette sammen ulike elementer til et produkt for print, trykk eller digitalt bruk.
Det ferdige produktet kan være: informasjonspermer, håndbøker, manualer, kataloger, hefter, roll-up og andre trykte produkter eller digitale fremstillinger.
Innhold kan være: informasjon om produkt,  firma, organisasjon, manualer, veiledere med mere.
De ulike elementene kan være: tekst, foto, figurer, tegninger, ligninger, tabeller, video (for digitale ombrekk) eller lignende.

Illustrasjonen under viser noe av det en grafisk formgiver må ta stilling til når man gjør et ombrekksoppdrag. 

Ombrekk

Slik sparer du kostnader ved et ombrekksoppdrag
1. Bruk en grafisk formgiver med erfaring
En grafisk formgiver som kan sitt fag, kan gi ditt produkt et vesentlig løft, rett og slett fordi erfaring teller og kreative idéer kanskje «sitter litt løsere». Du får en samarbeidspartner med forståelse for ***typografi, skrifttyper, grafiske dekorelementer, billedmateriale og et tidsriktig layout som er skreddersydd for ditt produkt og målgruppen.
Form & Fantasi har erfaring fra ombrekksoppdrag og samarbeider ofte med trykkeri i kjørbar avstand slik at prøvetrykk kan sjekkes på stedet. Trykkeriet er konkurransedyktig på pris og leverer kvalitetsprodukt.

2. Finn frem originaler!
Er produktet som skal brekkes om komplekst med mange foto, figurer, illustrasjoner, tabeller og lignende; sørg for å få tak i alle originaler, før du sender materialet til grafisk formgiver.
Har du disse som originaler på papir, men ikke som en datafil, få de innskannet i god oppløsning. Form & Fantasi kan skanne dette inn for deg. 

3. Lag et layoutforslag selv til produktet
Du kan spare noen kroner på selv å lage et forslag til layout, man har en idé og et utgangspunkt. Forslaget, sammen med grafisk formgivers anbefalinger, kan være et godt utgangspunkt for en layout. Men er forslaget ditt vanskelig gjennomførbart uten å foreta store endringer vil det kunne bli en del «spikking» for å få et kvalitetsprodukt, den «innsparte» tiden kan fort bli borte. Ta i alle fall tidlig kontakt med en grafisk formgiver dersom du ønsker å lage en skisse selv.

4. Ønsker du mer informasjon om et ombrekksamarbeid?
Ta kontakt og motta «Sjekkliste for ombrekksoppdrag» ved oppdragsstart. Les blant annet om hva god eller manglende korrektur har å si for ditt produkt, motta liste over ulike korrekturtegn og få flere tips for hvordan du kan spare kostnader ved å gjøre «de riktige oppgavene» i forkant og underveis i samarbeidet.

Word er ikke et sideombrekkingsprogram
Word er ikke egnet dataprogram for å lage originalfiler til et profesjonelt produkt fordi:
– Fargene vil ikke nødvendigvis gjengis slik du ser for deg på skjerm. Skjermfarger er i RGB, trykkfarger bruker CMYK-systemet og vil se annerledes ut på trykk enn på skjerm
– Word er et tekstbehandlingsprogram og formaterer tekst annerledes enn et sideombrekkingsprogram tilpasset trykkeriets ulike krav og preferanser
– En Word-fil eller vanlig InDesign fil er ikke en trykkeklar fil. Å klargjøre en ferdig ombrukket arbeidsfil i et sideombrekkingsprogram for trykk, krever kompetanse og erfaring, det er viktig at den som skal utføre et ombrekk har denne kompetanse. Ekstra kostnader kan måtte påregnes fra trykkeriet om det er mye som må rettes opp

*Ombrekk : om|brekke v. i typografi: brekke (II,3) om; adjektiv i perfektum partisipp: ombrukket sats. Kilde: Bokmålsordboka

** Layout, tegning eller oppklebing som viser hvorledes skrift og illustrasjoner skal plasseres i en trykksak, som regel med angivelse av skriftgrader og margforhold. Layout tjener både til å danne et bilde av den endelige trykksak og som arbeidsskisse for trykkeriet. Ordet layout brukes også ofte generelt om ordning av tekst og billedstoff i en trykksak, dvs. grafisk formgivning.
Kilde: Store norske Leksikon

*** Typografi er utforming og behandling av skrift, bokstaver og andre grafiske elementer i trykkerfaget og i grafisk design. Begrepet brukes også om den visuelle formen på trykt tekst. Typografi er et håndverk som oppstod med boktrykkerkunsten på 1500-tallet med setting og trykking av tekst ved hjelp av ulike teknikker. Faget omfatter kunnskap om leselighet, form og innhold, skrifttyper og -størrelser, linjelengde og -avstand, formater, papir,formgivning, farve og ulike trykkteknikker, og utføres i dag ved hjelp av digitale ombreknings- eller tekstbehandlingsprogrammer. Fagpersoner med typografisk utdannelse kalles typografer.
Kilde: Wikipedia