Ombrekk for Bent A. Børresen – Norconsult

Ombrekk for Bent A. Børresen – Norconsult

Oppdragets art: *Ombrekk og revidering av ny og tidligere bok


Kunde:
 Siv.ing. Bent A. Børresen ved Norconsult AS. Ildsjelen og naturelskeren Bent har forfattet, tatt foto og samlet inn relevante foto til “Nils-bøkene – naturen i lomma serien” som Norconsult har gitt sine ansatte og kunder. 

Løsningen: Bøkene ble revidert og brukket om etter Bents skisser. Et meget lærerikt oppdrag for en som er naturinteressert.

*Ombrekk = fra manus, illustrasjoner, foto, figurer til ferdig bok, brosjyre eller hefte