Grafisk Design

Budskap som berører setter i gang handlinger


Grafisk design er strategisk og systematisk idéarbeid, – og utforming av visuelt budskap og tekst. Kortversjonen blir slik: grafisk design er “antrekket” til budskapet, og det bør matche! Skal du informere om en vare eller tjeneste, profilere firmaet eller endre holdninger må det visuelle stemme overens med budskapet.

Grafiske profil eller identitet bør være som en rød tråd på alle digitale arenaer eller i trykksaker firmaet bruker daglig. Å bli vurdert som en potensiell og seriøs tilbyder, husket, gjenkjent og kjøpt er målet. 

En god logo kan uttrykke identitet, verdier og visjon. En folder med budskap og designelementer som “kler hverandre” forteller noe om deg eller firmaet du representerer, og for enkelte er dette førsteinntrykket av firmaet eller foreningen.

Detaljer i din kommunikasjon visuelt eller som tekst, kan få en kunde til å bli begeistret og ta kontakt, eller det motsatte. Logo, folder, visittkort eller det digitale inntrykk skal ikke sprike visuelt i hver sin retning, det forvirrer istedet for å berøre. Form & Fantasi hjelper deg med detaljene og overblikket som gir helheten slik at din kunde blir berørt og handlinger settes i gang.

Tilbake til tjenester